Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Η πλατφόρμα Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 -

  Προχωράμε στην ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου 2020Α.

  Σας υπενθυμίζουμε ότι η εβδομάδα 22-26 Ιουνίου είναι η καταληκτική εβδομάδα παράδοσης των εργασιών στους εκπαιδευτές.

  Θα πρέπει να οργανώσετε κατάλληλα το χρόνο σας, για την έγκαιρη παράδοση των τελικών εργασιών σας, στις ημερομηνίες που έχουν τεθεί από τους εκπαιδευτές του κάθε μαθήματος. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος δεν παραδώσει έγκαιρα την τελική εργασία θα βαθμολογηθεί με (1) μονάδα.

  Σε ότι αφορά τη "τελική γραπτή εργασία ", θα πρέπει να τηρήσετε τις σχετικές οδηγίες. Δείτε πατώντας εδώ.

 • - Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 -

  Σύμφωνα με το το νέο χρονοαδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εξαμήνου 2020Α, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2020 να έχουν  υποβληθεί-αποσταλεί στη Γραμματεία η βαθμολογία της εξέτασης Προόδου για όλα τα μαθήματα.

  Παρακαλούμε να τηρηθούν οι προθεσμίες έγκαιρης παράδοσης των εργασιών στους εκπαιδευτές, Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει βαθμολογία εξέτασης Προόδου σε καταρτιζόμενο, η βαθμολογία του στην πρόοδο θα είναι μονάδα (1), όπως προβλέπεται.

 • - Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 -

  Το πρόγραμμα θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση του εξαμήνου και συγκεκριμένα έως Παρασκευή 26.06.2020. Σύμφωνα με αυτό, θα πραγματοποιούνται καθημερινά 6 διδακτικές ώρες.

  Στις ειδικότητες που τα μαθήματα διεξάγονται με φυσική παρουσία εκπαιδευτών και καταρτιζομένων, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την ώρα έναρξης-λήξης των μαθημάτων, για έγκαιρη προσέλευσή σας στο ΙΕΚ.

  Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων, προβλέπονται 10 λεπτά διαλείμματος συνολικά, τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιούνται διαφορετικά για κάθε ειδικότητα. Είτε ένα 10λεπτο διάλειμμα, είτε δύο 5λεπτα διαλείμματα.

  Επίσης, στις ειδικότητες που υπάρχουν ημέρες αναπλήρωσης, θα υπάρχει συνεννόηση με τους εκπαιδευτές και έγκαιρη ενημέρωση για την πραγματοποίηση μαθήματος.

  Δείτε το πρόγραμμα κάθε ειδικότητας πατώντας εδώ