Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Διαδικασία τελικής εξέτασης με εκπόνηση εργασίας
- Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 -

Προχωράμε στην ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου 2020Α.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εβδομάδα 22-26 Ιουνίου είναι η καταληκτική εβδομάδα παράδοσης των εργασιών στους εκπαιδευτές.

Θα πρέπει να οργανώσετε κατάλληλα το χρόνο σας, για την έγκαιρη παράδοση των τελικών εργασιών σας, στις ημερομηνίες που έχουν τεθεί από τους εκπαιδευτές του κάθε μαθήματος. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος δεν παραδώσει έγκαιρα την τελική εργασία θα βαθμολογηθεί με (1) μονάδα.

Σε ότι αφορά τη "τελική γραπτή εργασία ", θα πρέπει να τηρήσετε τις σχετικές οδηγίες. Δείτε πατώντας εδώ.