Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ομαλή ολοκλήρωση διαδικασίας εξέτασης Προόδου
- Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 -

Σύμφωνα με το το νέο χρονοαδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εξαμήνου 2020Α, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2020 να έχουν  υποβληθεί-αποσταλεί στη Γραμματεία η βαθμολογία της εξέτασης Προόδου για όλα τα μαθήματα.

Παρακαλούμε να τηρηθούν οι προθεσμίες έγκαιρης παράδοσης των εργασιών στους εκπαιδευτές, Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει βαθμολογία εξέτασης Προόδου σε καταρτιζόμενο, η βαθμολογία του στην πρόοδο θα είναι μονάδα (1), όπως προβλέπεται.