Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2020Α
- Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 -

Το πρόγραμμα θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση του εξαμήνου και συγκεκριμένα έως Παρασκευή 26.06.2020. Σύμφωνα με αυτό, θα πραγματοποιούνται καθημερινά 6 διδακτικές ώρες.

Στις ειδικότητες που τα μαθήματα διεξάγονται με φυσική παρουσία εκπαιδευτών και καταρτιζομένων, παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την ώρα έναρξης-λήξης των μαθημάτων, για έγκαιρη προσέλευσή σας στο ΙΕΚ.

Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων, προβλέπονται 10 λεπτά διαλείμματος συνολικά, τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιούνται διαφορετικά για κάθε ειδικότητα. Είτε ένα 10λεπτο διάλειμμα, είτε δύο 5λεπτα διαλείμματα.

Επίσης, στις ειδικότητες που υπάρχουν ημέρες αναπλήρωσης, θα υπάρχει συνεννόηση με τους εκπαιδευτές και έγκαιρη ενημέρωση για την πραγματοποίηση μαθήματος.

Δείτε το πρόγραμμα κάθε ειδικότητας πατώντας εδώ