Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ανακοίνωση νέου ωρολογίου προγράμματος
- Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019 -

Μετά από αλλαγές που κρίθηκαν αναγκαίες, λόγω παραίτησης εκπαιδευτών
ανακοινώνεται νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες
όπως ισχύει από τη Δευτέρα 21/10/2019.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα πατώντας εδώ