Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Ανακοίνωση ωρολογίου προγράμματος για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β
- Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2019 -

Συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα η κατάρτιση, που ξεκίνησε την Τρίτη 01/10/2019
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών κατάρτισης της ΔΔΒΜ.

Δείτε το χρονοδιάγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο πατώντας εδώ

Ανακοινώνεται επίσης το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες
όπως θα ισχύει από τη Δευτέρα 07/10/2019.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα πατώντας εδώ